Автогарови услуги

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Дружеството е собственик на автогарите в област Шумен, намиращи се в Шумен, Велики Преслав, Смядово, Нови Пазар и Върбица. В тях се предлагат всички автогарови услуги съгласно Закон за автомобилните превози и Наредба № 2 за редовни линии. За подробна информация се обърнете към лицата за контакт.