За нас

 Дружеството е основано на 19.02.1992, приемник на Автокомбинат Шумен, съществуващ от 1959 г. Регистрирано в Търговския регистър на Шуменски окръжен съд с решение № 17/1992. Основния предмет на дейност е извършване на обществен превоз на пътници в страната и чужбина; ремонт и сервизно обслужване на автобуси, леки и тежкотоварни автомобили; извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства; търговия с гориво-смазочни материали, гуми и резервни части за автомобили.

От създаването си дружеството се ръководи от инж. Иван Банков. Роден през 1941 г., той завършва висше образование във ВИММЕСС „Ангел Кънчев“ – гр. Русе. Започва работа като главен инженер в системите на Министерство на Транспорта през 1967 г. Доказан специалист в автомобилния транспорт и доверен партньор на клиенти от друга страна, той успешно ръководи дружеството през изминалите години с помощта на своя екип.